Bilgisayarlı Muhasebe Eta-7 -Bordro- Konu Anlatımı

Yayınlandı: 05 Aralık 2008 / DERS NOTU (BİLGİSAYARLI MUHASEBE) 2008-2009

ETA 7 BORDRO MODÜLÜ DERS NOTU

 

1-   BİR KEREYE MAHSUS YAPILMASI GEREKLİ  AYARLAMALAR

(bunlarda sadece sene başında yapılır. Ayrıca bu tutarlarda değişiklik olduğunda bir kereye mahsus olarak yapılacak ayarlamalardır.)

 

A)

a)Ana menüde iken, ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ –>TÜM ŞİRKETLERE AİT İŞLEMLER –> GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ –> yıl 2008–> tipi:2 Bordro olarak seçilir. İçinde bulunulan yılın Gelir Vergisi dilimleri ilgili satırlara işlenerek kaydedilir.

 

B)

b-)Ana menüde iken, ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ –> TÜM ŞİRKETLERE AİT İŞLEMLER –> BORDRO TANIMLARI–> içerisinde iken

 b1)  16 yaşından büyük ve küçükler için uygulanacak S.G.K.(sosyal güvenlik kurumu) Taban ve Tavan ücretleri girilir.   http://www.alomaliye.com/2008_pratik_bilgiler.htm#1

 

b2) Asgari Geçim İndirimine esas olacak tutarlar girilir. (Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler Asgari Geçim İndirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.) 

 

C-) f5 işyeri parametreleri

      BORDRO –> SERVİS SABİT TANIMLAR –> İŞYERİ PARAMETRELERİ –> içerisinde

    c1) f2 GENEL PARAMETRELER: İşletmenin S.G.K.’na yapacağı bildirimlerde  yer alacak işletmeye ait bilgiler bu kısımda ayrıntılı olarak girilir.

    c2) f3 PRİM BELGESİ PARAMETRELERİ: S.G.K.’na gönderilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde yer alacak işletmeye ait bilgiler girilecektir.

    c3) f4 İŞYERİ BİLDİRGESİ PARAMETRELERİ: İşyerini S.G.K.’na ilk kez kayıt ettirirken doldurulan ‘İŞYERİ BİLDİRGESİ’nde yer alan bilgilerin girildiği kısımdır.

    c4)  f5 MUHASEBE HİZMETLERİ BİLDİRGESİ PARAMETRELERİ: İşletmenin muhasebesini tutan muhasebecinin bilgilerinin ayrıntılı olarak girildiği kısımdır.

 

     D)

d1) S.G.K.’na verilecek belgelerde yer alacak İşyerine ait bilgiler kontrol edilir.

BORDRO –>SERVİS–>SABİT TANIMLAR –> BORDRO PARAMETRELERİ –>SSK VERGİ YÜZDELERİ alanına girilerek

d2)  f3 SGK VERGİ YÜZDELERİ: S.G.K.(sosyal güvenlik kurumu) Taban ve Tavan ücretlerinin doğruluğu kontrol edilir. SGK taban ve tavan ücretleri bu kısma otomatik gelir.

(b maddesinde yapılan işlemden dolayı)

 

d3)  f4 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ PARAMETRELERİ: Asgari Geçim İndirimine esas olacak tutarlar kontrol edilir. (Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelen değişiklikler Asgari Geçim İndirimi uygulamasında dikkate alınmayacaktır.), yürürlükteki Asgari Ücret tutarı bu kısma otomatik olarak aktarılmaktadır. (b maddesinde yapılan işlemden dolayı)

 

İŞYERİ TEHLİKE SINIFININ 1’DEN FARKLI OLMASI DURUMU:

 

BORDROàSERVİS à SABİT TANIMLARàVERGİ PARAMETRELERİàVERGİ PARAMETRELERİ 3 à işlem sırası takip edilerek gelen ekranda

Tehlike sınıfının her 1 puan artışında, İş Kazaları ve Mes. Hast. Oranı yarım puan arttırılmalıdır.

Tehlike sınıfı: 1 ise à İş Kazaları Oranı 1,5

Tehlike sınıfı:2 ise à  İş Kazaları Oranı 2

Tehlike sınıfı : 3 ise à İş Kazaları Oranı 2,5 olarak düzeltilmelidir.

 

 2- BÖLÜM KARTI – PERSONEL SİCİL KARTI AYRIMI

 

**Bölüm Kartları açılır, personeller bu bölüm kartlarının içerisine yerleştirilir. Program, “bölüm kartı” açmadan “personel sicil kartı” açmaya izin vermez.

Örneğin muhasebe departmanın da çalışmakta olan Nurcan SAYGIN isimli personel için önce “muhasebe bölüm kartı” (bölüm kartı içerisinin doldurulmasına gerek yoktur) açılmalıdır. Daha sonra personel için açılacak kartta, bu bölüm kart kodundan sonra bir boşluk bırakılarak personele bir kod oluşturulur. Yani;

BORDRO-PERSONEL SİCİL KARTI-YENİ KARTà işlem sırası takip edilir.

Kodu: MUH

Adı:    MUHASEBE BÖLÜM KARTI (kartın tamamının doldurulmasına gerek yoktur.)

Bölüm kartı açıldıktan sonra, bu bölümde çalışan personel için “personel sicil kartı” açılması aşamasına geçilebilir.

BORDRO-PERSONEL SİCİL KARTI-YENİ KARTà işlem sırası takip edilir.

Kodu: MUH 01   à (bölüm kart kodundan sonra muhakkak bir boşluk bırakılmalıdır.)

Adı: NURCAN SAYGIN

 

3- PERSONEL SİCİL KARTININ İÇERİSİNE BİLGİLER

GİRİLİRKEN DİKKATLİ DAVRANILMALIDIR:

 

**Özellikle; işçinin “İŞE GİRİŞ TARİHİ” ve “BRÜT ÜCRETİ” kısımlarına doğru bilgiler girilmesi hesaplamaların yapılmasında sorun yaşanmamasında önemlidir.

“Tabi Olduğu Sigorta Kodu”: 01 olarak seçilmelidir. Burası da hesaplamaları etkileyecek bir kısımdır.01 numaralı sigorta kodu, normal bir şekilde tüm sigorta kollarına sahip çalışanlar içindir. Örneğin, bilindiği gibi emekli olup sonradan çalışanlarda Sigorta prim oranları değişik hesaplanmaktadır(SSK İşveren %22,5, SSK İşçi Payı:%7,5), onlar için Eta-7 programında “ 02” sigorta kodu seçilmelidir.

**Personel sicil kartı 4 sayfadan oluşmaktadır. “page down” tuşuyla diğer sayfalara geçilerek bilgiler girilebilir.

**2. sayfadaki bilgiler (eş ve çocuk, nüfus kaydı vs.) personeli tanımaya yöneliktir. Buraya yazılacak bilgiler hesaplamalarda herhangi bir  değişikliğe sebep olmamaktadır. Doldurulmaması da durumu değiştirmeyecektir.

**3. sayfadaki bilgiler personelin ek durumlarını, (ek tazminat, sakatlık indirimi, 16 yaşından küçük olma durumu gibi ) programa bildirmeyi sağlamaktadır.

**4. sayfadaki AGİ(asgari geçim indirimi) bilgileri dikkatle girilmelidir. Program AGİ hesaplamalarında kullanacağı bilgileri (eş durumu, çocuk sayısı) gibi bilgileri buradan almaktadır.

 

4- AY SONLARINDA PERSONELİN PUANTAJ İŞLEMLERİNİN YAPILMASI

(DEMO versiyonunda en çok 3 işçi için puantaj yapılabilmektedir.)

 

a)Her işçi için tek tek  puantaj işlemi yapılması:

 

BORDROàPUANTAJ İŞLEMLERİàPUANTAJ KARTIà içerisine girilir.

F6 Liste tuşuyla personellerin listesi ekrana getirilir. Puantaj işlemine tabi tutulacak personel seçilerek Enter tuşuna basılır.

**Normal ve SSK gün kısımlarına personel o ay içinde tam çalıştıysa 30 gün yazılarak

F2 KAYIT tuşuna basılır. Personelin net ücreti F7 Brütten Nete tuşuna basılarak görülebilir.

DİKKAT:

*Günümüzde uygulamada, işverenlerin çok büyük bir kısmı personel için, çok fazla ayrıntıya bakmadan (devamsızlık olsa dahi) 30 gün üzerinden ücret hesaplatmaktadırlar.

*Ayrıca personele yüksek ücret verilse bile işçilerin çok büyük bir kısmı için  Asgari Ücret üzerinden hesaplamalar yapılmaktadır.

 

b) Birden fazla işçiye puantaj uygulanması:

 

BORDROàPUANTAJ İŞLEMLERİàÇOKLU PUANTAJà aşaması takip edilir.

**Normal ve SSK gün kısımlarına personel o ay içinde tam çalıştıysa 30 gün yazılarak

F2 KAYIT tuşuna basılır.

 

 5- RAPORLARIN ALINMASI:

Ay sonlarında personel için alınacak iki önemli rapor vardır.

 

* BORDROàRAPORLARàİCMALàF2 LİSTE tuşuna basılarak işçiden yapılan kesintilerin ayrıntılı dökümü alınabilir.

* BORDROàRAPORLARà AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİà F2 LİSTE tuşuna basılarak S.G.K.’na gönderilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgesi hazırlanmış olur.

 

6-   PERSONELİN DİĞER AYA DEVREDİLMESİ:

Bulunulan aya ait Raporlar alındıktan sonra çalışan personel diğer aya devredilir.

 

BORDRO –> SERVİS–> DEVİR İŞLEMLERİ–> AYLIK DEVİR–> Enter tuşuna basılarak devir işlemi tamamlanır.

 

About these ads
Yorumlar
  1. floyd diyor ki:

    teşekkürler çok faydalı oldu..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logo

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter picture

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook photo

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ photo

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s